Voľby do NR SR v roku 2020

Adresa a emailová adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020:Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany, email: obecmichalany@stonoline.sk

Informácia pre voliča: https://www.minv.sk/?nr20-info1

Informácia k voľbe poštou: http://www.minv.sk/?br20-posta2