Základná škola

odkaz na stránku : https://zsmichalany.edupage.org/

Materská škola

odkaz na stránku : http://www.msmichalany.estranky.sk/