Odkazy na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na ktorej sú potrebné informácie pre vybavenie dokumentov:

Prístup k základným údajom katastra nehnuteľnosti, okamžite a bez návštevy príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie, nájdete na Katasterportál.sk