Starosta obce

Ing. Daniel Ceran


Hlavný kontrolór obce

Ing. Monika Hudačková


Zamestnanci obce:

Účtovníčka: Eva Kaľavská, t.č. 056/6702328
Matrikárka: Gabriela Kremenáková, t.č. 056/6702328
Správca cintorína, upratovačka: Mária Kiraľová, t.č. 0911 933 024
Vedúci údržby a dopravy: Radovan Oros
Vodič: Ján Kozina
Údržba ČOV a OCÚ: Ondrej Balogh, Pavol Gore
Obecná knižnica: Marcela Džupinová, Mgr. Magdaléna Krafčíková