Žiadosť o súhlas na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK v intraviláne obce Michaľany

Žiadateľ:  MUDr. Emil Petráš, Na sídlisku 355, Michaľany

Predmet žiadosti: výrub 2 ks drevín rod smrek na pozemku registra CKN p. č. 756/1 k. ú. Michaľany

Ako dôvod žiadateľ uvádza: ohrozovanie statiky rodinného domu, poškodzovanie jeho základov, ohrozovanie bezpečnosti

Žiadosť doručená na Spoločnú úradovňu v Trebišove dňa:  2.1.2019

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

 

Oznámenie na zverejnenie 2018- Michaľany – MUDr. Petráš

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *