Zápisnica z OZ + Vyjadrenie k otvorenému listu pedagógov ZŠ

zápisnica 25.10.2018

Bc. Tibor Gore

Určite sa k tomuto chcem vyjadriť. Som veľmi citlivý na vyučovacie výsledky a začnem
jednoducho. My, členovia rady školy a naviac i poslanci obecného zastupiteľstva, máme
právo sa vyjadrovať. Ak niekto prednáša na jednaní školy výsledky, máme právo sa aj
k tomuto vyjadriť a riaditeľ tie výsledky preferoval suchým číslom, že 80 žiakov prepadá
z celkového počtu 360 žiakov. Je to hrozné. Viem, že to sú čísla pred opravnými skúškami.
Viem aj to, koľko žiakov urobilo opravné skúšky. Ak to pán riaditeľ prečítal, tak ináč na to
neviem reagovať ako takto. Otázka znie: „Čo treba na štvorku naučiť?“ Skúsený
pedagógovia mi odpovedali. „Treba urobiť toľko, aby ten žiak aspoň súhlasil s učiteľom“. Ak
nevieme niekoho naučiť na štvorku, tak kdesi je aj chyba. Či je to v procese alebo v štáte ako
to menujete vy . Ale ak vychovávame nevzdelancov, pre mňa je to neuspokojivé. Na radách
školy sme ako obec ponúkali pomoc s riešením problému dochádzky. Už dva roky sme
ponúkali TSP, aby chodili k rodičom. Zákony prostriedok je, že sa tým rodičom odoberú
rodinné prídavky. Ale keď sa stále hrám iba na ľúbivú politiku, takto to potom vyzerá. My
nevieme vychovať robotnícku triedu? Ak z neho nebude inžinier, tak nech vie aspoň čítať
a písať. Aby aspoň s tou učiteľkou súhlasil. Myslím si, že potrebujú trošku iný prístup. A ak
má žiak takúto zlú dochádzku, tak je potom potrebné vycestovať za lekárkou, aby sa tá
dochádzka zlepšila. Ak sa zmení iba o 10 %, tak aj to je pokrok. Chýbajú systémové kroky,
ktoré má stanoviť riaditeľ. Štyri roky som sa zúčastňoval na radách školy a viem, ako to má
fungovať. Nikomu to neznie hrozne iba mne, ak ten žiak má na vysvedčení tri päťky?
To, že vy máte v škole aj dobré výsledky, vám nikto neberie, ale je to vaša úloha, ktorú si
plníte. Teraz však hovorím o výsledkoch tých 80 prepadajúcich. Viem, že je to ťažké
a hlavne s tými okrajovými, marginalizovanými, ale dosť toho sa tam zanedbáva. Štát to
doviedol tam, kam to doviedol. Nikto sa s rómami nechce zapodievať. Ak máte v triede
desiatich, tak možno troch by ste zachránili. Keď sa na rade školy opýtam, koľkí išli na
strednú školu, odpoveď znie jeden, dvaja alebo ani jeden. Rozprávam tu stále o tých 80 –
tich. Posledné dva roky sú také, aké sú. Teraz sa dotknem aj tej šikany. Keď som na to
upozornil, tak mi bolo povedané, že na škole šikana neexistuje a pritom ja som v ruke držal
list od rodiča šikanovaného dieťaťa.

Uzavriem to: Za svoj výrok sa ospravedlňujem, pretože môj výrok som adresoval týžm, čo
prepadli a nie tým zvyšným 260-tim, ktorí prospievajú a nie je s nimi problém. Snažím sa
stále upozorňovať iba na problémy, pretože na pochvaly a lichôtky je tu niekto iný.

Bc. Tibor Gore

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *