Zmluva o poskytnutí NFP

posted in: Aktuality | 0

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Viac nájdeš v dokumentoch:

1. Zmluva o poskytnuti NFP

 

Link na zmluvu s dodávateľom:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3026941&l=sk

 

Link na zmluvu s MZP SR:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3545052&l=sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *