P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce

na deň 21.6.2018 (štvrtok) o 16.00    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom:

 

            1) Otvorenie

            2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

            3) Schválenie programu rokovania

            4) Kontrola plnenia uznesení z 31.5.2018

            5) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017

            6) Návrh a schválenie záverečného účtu za rok 2017

            7) Predaj pozemku p.č. 491/18 ( pozemok pri Lekárni)

            8) Rôzne

            9) Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *