P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami, zvoláva starosta obce
na deň 10.5.2018 (štvrtok)
o 16.00    hod. obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu v Michaľanoch s týmto programom:

1) Otvorenie
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola plnenia uznesení z 12.4.2018
5) Schválenie predaja pozemkov na ulici Novej – p.č. 787/28,
787/29, 787/30, 787/31, 787/32, 787/33, 787/34, 787/35, 787/36,
787/37, 787/38, 787/39, 787/40
6) Schválenie predaja pozemku p.č. 839/2 – záhrady (Kalinič)
7) Rôzne
8) Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *