Oznámenie o začatí konania

posted in: Aktuality | 0

Vec:

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK v intraviláne obce Michaľany

Žiadateľ:  Mária Magyarová, Československej armády 1176/12, 040 01 Košice – Staré Mesto a Zelvayová Edita, Polárna 1450/6, 040 12 Košice – Nad Jazerom

Predmet žiadosti: výrub 4 ks drevín rod: lipa (2 ks) a borovica (2 ks) na pozemku registra EKN p. č. 193/1 k. ú. Michaľany

Ako dôvod žiadateľ uvádza: zlý zdravotný stav, tienenie, narúšanie statiky oplotenia koreňovým systémom drevín a ohrozovanie bezpečnosti opadávajúcimi konármi pri vetre

Žiadosť doručená dňa: 15.3.2018

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

 

Oznámenie na zverejnenie 2018- Michaľany – Magyarová, Zelvayová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *