Upozornenie a rozhodnutie

posted in: Aktuality | 0

Upozornenie: Na základe skusenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrnutými meradlami Vás žiadame, aby ste upozornili občanov Vašej obce … 28111703

Rozhodnutie: Obec Michaľany, ako príslušny organ štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, príslušne podľa …. Rozhodnutie

Leave a Reply