Projekt parku pri základnej škole

posted in: Aktuality | 0

Je zrejmé, že internetovú stránku našej obce sleduje mnoho Michaľančanov. Veď je zrejmé, že každého zaujíma, čo sa v našej obci deje, ale i to,  čo sa v blízkej budúcnosti plánuje. Jedným zo zámerov je vybudovať v centre obce oddychový park. Situovaný bude v okolí detského ihriska a základnej školy. V prvej fáze sme usilovne pracovali na projekte záhradnej architektúry, modelovali sme terén, chodníky, stromy, kvety, jazierko, lavičky, vstupné brány  i samotné osvetlenie. Uvažovali sme i s výstavbou amfiteátra, viacúčelového ihriska využiteľného v letnom i zimnom období. Ako naša predstava vyzerá, usúďte sami z priloženého výkresu. Veríme, že v budúcom roku začneme s prvou etapou, ktorej začiatok bude podmienený prípravou stavebnej projektovej dokumentácie a peniazmi, ktoré v rámci schvaľovania rozpočtu vyčlení na tento účel obecné zastupiteľstvo.

 

Leave a Reply