Konkurz poisťovne

posted in: Aktuality | 0

Už v najbližších týždňoch by mal súd definitívne vyhlásiť konkurz nad poisťovňou Rapid life, ktorá je momentálne v nútenej správe. Pre približne 15 tisíc klientov to znamená aspoň akú – takú nádej na to, že budú odškodnení za platenie poistiek, … Continued

Pozvánka na OZ

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce                                            na deň 13.09.2017 (streda) o 15.30    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom:               1)  Otvorenie             2)  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice             3) … Continued

Voľby do VÚC

posted in: Aktuality | 0

Obec Michaľany vytvorila pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 – 2 volebné okrsky. Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môžete zasielať do 6.10.2017 na adresu: obecmichalany@stonline.sk.  

Slávnostné otvorenie

posted in: Aktuality | 0

Dňa 10.septembra t.r. sa o 14. hodine uskutoční slávnostné otvorenie telocviční v miestnej základnej škole. Všetkých vás srdečne pozývame.

Materská škola

posted in: Aktuality | 0

Posledný augustový týždeň sme venovali avizovaným dokončovacím prácam v areáli materskej školy. Sľúbili sme vytvoriť pekné prostredie našim najmenším pri nástupe 4.septembra, preto veríme, že nie len deťom, ale i vám, rodičom, sa finálna úprava bude páčiť. Okrem zamestnancov obce … Continued