Obecný ples

posted in: Aktuality | 0

Obecný úrad Michaľany Vás pozýva na obecný ples, ktorý sa uskutoční 13.1. 2018 v kultúrnom dome v Michaľanoch. Vstupne 35 eur (pár).  Predaj vstupeniek na obecnom úrade v Michaľanoch / 056/6702328

Voľby, oznámenie, rozhodnutie a galéria

posted in: Aktuality | 0

V menu obecný úrad – voľby do samosprávnyho krajov nájdete zoznam kandidátov do zastupiteľstva ako aj na predsedu KSK. Oznámenie o začatí správneho konania Rozhodnutie Do sekcie galéria boli pridáte fotoalbumy z výstavby dvora a vstupov v MŠ, výstavba chodníkov … Continued

posted in: Aktuality | 0

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) … Continued

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

posted in: Aktuality | 0

Obec Michaľany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: viac informácií v Oznámenie

Cyklotúra

posted in: Aktuality | 0

Cyklotúra sa presúva pre nepriaznivú predpoveď počasia zo soboty na nedeľu, 24.9.2017, so začiatkom o 10,hodine od OcÚ.