P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami, zvoláva starosta obce na deň 21.12.2017 (štvrtok) o 15.30   hod. obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu v Michaľanoch s týmto programom: 1) Otvorenie 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3) Schválenie … Continued

Upozornenie a rozhodnutie

posted in: Aktuality | 0

Upozornenie: Na základe skusenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrnutými meradlami Vás žiadame, aby ste upozornili občanov Vašej obce … 28111703 Rozhodnutie: Obec Michaľany, ako príslušny organ štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, príslušne … Continued

Obecný ples

posted in: Aktuality | 0

Obecný úrad Michaľany Vás pozýva na obecný ples, ktorý sa uskutoční 13.1. 2018 v kultúrnom dome v Michaľanoch. Vstupne 35 eur (pár).  Predaj vstupeniek na obecnom úrade v Michaľanoch / 056/6702328

Voľby, oznámenie, rozhodnutie a galéria

posted in: Aktuality | 0

V menu obecný úrad – voľby do samosprávnyho krajov nájdete zoznam kandidátov do zastupiteľstva ako aj na predsedu KSK. Oznámenie o začatí správneho konania Rozhodnutie Do sekcie galéria boli pridáte fotoalbumy z výstavby dvora a vstupov v MŠ, výstavba chodníkov … Continued

posted in: Aktuality | 0

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) … Continued