Oznámenie

posted in: Nezaradené | 0

Oznámenie o začati konania o ochrane prírody a krajiny. Predmet žiadosti: výrub 5 ks drevín rod: breza (2ks), lipa, javor a jaseň. Viac informácii najdete v dokumentoch: 22111700 Oznámenie