P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami, zvoláva starosta obce na deň 29. 11.2018 (štvrtok) o 15.00    hod. obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu v Michaľanoch s týmto programom: 1) Otvorenie 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3) … Continued

Výsledky volieb

posted in: Aktuality | 0

Výsledky volieb na funkciu starostu obce 2018 1, Mgr. Zoltán Tarbaj 340 hlasov 2, Ing. Daniel Ceran 338 hlasov 3, Mgr. Matúš Eperješi 50 hlasov 4, Marian Dolgoš 43 hlasov 5, Róbert Harda 17 hlasov 6, Ing. Matúš Fortuňak 13 … Continued

Inzerát: Firma BEFOR ponúka

posted in: Aktuality | 0

Firma BEFOR ponúka na predaj betónovú garáž na ul. Na sídlisku za bytovým domom č. 330. Rozmery: šírka 3,20 m, dĺžka – 5,00 m, výška – 2,00 m Cena : 2 500.- Eur Garáž je postavená na pozemku obce: výška … Continued