Zmluva o poskytnutí NFP

posted in: Aktuality | 0

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných … Continued

Informácia pre občanov

posted in: Aktuality | 0

Počas tohtoročných letných prázdnin bude v našej obci prebiehať : – dostavba chodníka na ul. Hlavnej, t.j. od materskej školy k starej cukrárni – výstavba príjazdovej cesty k základnej škole okolo materskej školy – výstavba parkoviska v základnej škole – … Continued

Predseda Košického samosprávneho kraja

posted in: Aktuality | 0

Od 1.7.2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. Košický samosprávny … Continued

Obecná knižnica

posted in: Aktuality | 0

Obecný úrad oznamuje všetkým priaznivcom kníh, že po rekonštrukcii interiéru a následnej inventúre bude od 3.júl znova otvorená obecná knižnica. 

P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce na deň 21.6.2018 (štvrtok) o 16.00    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom: