Hlasuj za našu školu!

posted in: Aktuality | 0

Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha? Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali … Continued

Úcta k hodnotám

posted in: Aktuality | 0

V noci zo soboty na nedeľu sa niekomu podarilo tým najlepším spôsobom prejaviť,  ako zveľadiť našu obec. Všetci ďakujeme!

P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami, zvoláva starosta obce na deň 10.5.2018 (štvrtok) o 16.00    hod. obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu v Michaľanoch s týmto programom: 1) Otvorenie 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3) Schválenie … Continued

1. máj – Deň práce

posted in: Aktuality | 0

Deň práce oslavovalo pár našich žien, ako ináč, prácou. Úprimné poďakovanie patrí Márii Sabolovej, Eve Kremenákovej a Jozefíne Ceranovej za skrášlenie časti priestranstva pred rímsko-katolíckym kostolom.  

Cyklotúra s Vladykom Milanom

posted in: Aktuality | 0

 Dňa 1.5.2018 sa konal 22.ročník cyklotúry, tentokrát pod názvom „Cyklotúra s Vladykom Milanom“. 40 kilometrovej trasy sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov. Túra sa začala v Trebišove, pokračovala cez obce Zemplínske Hradište, Kožuchov, Stanča, Nižný Žipov, Lastovce a Michaľany a skončila … Continued