60 rokov našej obecnej knižnice
Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch
25. 2. schválilo náplň práce zvolilo členov a predsedov komisií
Obec Michaľany zvažuje výstavbu nájomných obecných bytov.
Hľadá prípadných záujemcov o podnájom v týchto bytoch. V ponuke sú rôzne varianty bytových domov a to: 11 b.j., 14 b.j., 16 b.j., 18 b.j.
previous arrow
next arrow
Slider

rozhlasový oznam

Obec Michaľany oznamuje občanom, že dňa 20.8.2019 t.j. utorok sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu Žiadame občanov, aby si nádoby pripravili pred svoje brány do 06.30 hod.
Rozhlasový oznam

Obec Michaľany oznamuje občanom, že dňa 20.8.2019
t.j. pondelok sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu.
Žiadame občanov, aby si nádoby pripravili pred svoje brány do 06.30 hod.

Zber komunálneho odpadu

20. august

Utorok

KOMUNÁLNY ODPADU

Žiadame občanov, aby si nádoby pripravili pred svoje brány do 06.30 hod.

30. august

Piatok

Papier

Žiadame občanov, aby si nádoby pripravili pred svoje brány do 06.30 hod.

nedeľa 11.8 o 13:00 žiaci – prípravný zápas Michaľany – Čaňa

nedeľa 11.8 o 16:30 A mužstvo – majstrovský zápas V. Zemplínske ligy: FK Lokomotíva Michaľany- FK Malý Horeš 

Aktuality

Nariadenie RVSP chov ošípaných

Obec Michaľany, zastúpená Mgr. Zoltánom Tarbajom, vám na základe Opatrenia Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy v Trebišove oznamuje, že obec Michaľany je zaradená do pásma
dohľadu kvôli výskytu afrického moru ošípaných, ktorý bol potvrdený dňa 6.8.2019 v chove ošípaných
v obci Rad, Somotor časť Nová Vieska pri Bodrogu.

Z uvedeného dôvodu je zákaz:

1, premiestňovania ošípaných z chovu do chovu okrem nevyhnutnej prepravy v rámci chovu
a prepravy schválenej RVPS
2, premiestňovanie domácich zvierat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS
3, prepravu spermií, vajíčok a embryí ošípaných z chovov ochranného pásma


Nariaďuje :

1, vykonať súpis chovov ošípaných a bezodkladne ho predložiť RVPS Trebišov do 16.8.2019
2, nahlásiť počet držaných ošípaných na RVPS Trebišov prostredníctvo príslušnej obce.
3, bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré ošípané RVPS Trebišov ( 056/6722764), ktorá vykoná
vyšetrenie v súlade s postupmi ustanovenými diagnostickou príručkou.

Obec Michaľany žiada chovateľov ošípaných aby do 15.8.2019 v čase úradných hodín nahlásili na
obecnom úrade – osobne, telefonicky na t.č. 056/6702328, mailom : obecmichalany@stnoline.sk
počet držaných ošípaných .

voda-vodomer

Oznam !!!

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov oznamuje, že dňa 8.7.2019 odpočtári vykonajú odpočty vodomerov v našej obci.
Preto Vás žiadame, aby ste
sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu:

– Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru

– Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

– Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do
15.7.2019 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo e-mailom:
jana.koskova@vodarne.eu

V opačnom prípade Vám bude fakturovaný priemer a následne zaslaná výzva na sprístupnenie meradla k odpočtu.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Úradné hodiny

PO: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
UT: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
ST: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
ŠT: 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
PI: 7.30 – 12.00

KONTAKT OBECNÝ ÚRAD

Hlavná 108
076 14, Michaľany

Tel.: 0566702328
mobil: 0905427063
mobil (obecný úrad): 0903617096
Fax: 0566702329

obecmichalany@stonline.sk

Obecná knižnica

Čas výpožičiek:

UT: 12.30 – 15.00
ST: 09.00 – 12.00      12.30 – 15.00
ŠT: 12.30 – 18.00

Slanské vrchy Región