Pozvánka

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce                                             na deň 18.5.2017 (štvrtok)   o 17.00    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom:   Otvorenie Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice Schválenie … Continued

Pozvánka

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce                                             na deň 30.03.2017 (štvrtok)   o 15.30    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom:              1)  Otvorenie              2)  Určenie zapisovateľa a … Continued

Prerušenie distribúcie elektriny

posted in: Aktuality | 0

Dňa 7. apríla 2017 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom dokumente 21031700  

1 2 3 4 9