Zápis do MŠ Michaľany

posted in: Aktuality | 0

Riaditeľka Materskej školy Michaľany oznamuje všetkým záujemcom o zápis dieťatá do Materskej školy Michaľany v školskom roku 2017/2018, že zápis sa uskutočni v budove MŠ v čase od 1. mája do 15. mája 2017 v pracovných dňoch, v čase od … Continued

Pozvánka

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami, zvoláva starosta obce na deň 16.03.2017 (štvrtok) o 15.30    hod. obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu v Michaľanoch s týmto programom: 1) Otvorenie 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3) Schválenie … Continued

Oznámenie verejnou vyhláškou

posted in: Aktuality | 0

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 442 151, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje EDWIN s.r.o. Ružová dolina 606/10, 811 09 Bratislava, pripravuje realizáciu stavby: „Výmena vodičov vedení 110kV č. 6792, 6794 ; 6792/6794 v úseku ES Kuzmice – ES Borša – ES Kráľovský … Continued

Hodnotenie

posted in: Aktuality | 0

Vyhodnotenie obce Michaľany nájdete v pdf formáte pod článkom, alebo v sekcii Informácie – ostatne

Dostavba telocvične

posted in: Aktuality | 0

V týchto a nasledujúcich týždňoch finišujú dokončovacie práce na dostavbe telocviční v základnej škole. Pred nami sú posledné práce a to položenie dlažieb v šatniach, sprchách a sociálnych zariadeniach, drevených obkladov v oboch telocvičniach, liatych podláh v náraďovniach a marmolea v chodbe a kabinete. Koncom januára bude nainštalované osvetlenie. V priebehu februára … Continued

1 2 3 4 8