Vážení občania!

posted in: Aktuality | 0

V súvislosti s prebiehajúcou petíciou za zachovanie čistiarne odpadových vôd v majetku obce ste boli vyzvaní, vyjadriť svoje rezolútne „NIE“ zámeru jej predaja. Pravdou však je, že vy a asi ani organizátori podpisovania petície nedisponujú všetkými informáciami, ktoré sú rozhodujúce pri riešení otázky … Continued

Zmluvy

posted in: Aktuality | 0

Zmluva 32016 Zmluva o dielo ( Zmluvné strany: Vranovský útulok pre psov – Obec Michaľany ) Zmluva 312016 Kúpna zmluva – školske ovocie Zmluva 302016 Dodatok k zmluve o poskytovani služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Oznam

posted in: Aktuality | 0

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

1 2 3 4