Pozvánka na OZ

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce                                            na deň 24.08.2017 (štvrtok)   o 15.30    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom:               1)  Otvorenie             2)  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice … Continued

Úprava dvora v materskej škole

posted in: Aktuality | 0

Po terénnych úpravách, inštalácii závlahy, výseve trávnika a montáži oplotenia budeme  v druhej polovici augusta pokračovať vo výsadbe kvetov, okrasných kríkov a stromov,  dokončení strechy nad studňou a montáži vonkajšieho osvetlenia. Veríme, že po nástupe detí do škôlky  4.septembra ich potešíme pekne upraveným … Continued

Zatepľovanie zdravotného strediska

posted in: Aktuality | 0

Od polovičky júla sú v plnom prúde stavebné práce pri zatepľovaní zdravotného strediska. Okrem  nového exteriéru  sme mysleli i na peniaze ušetrené pri jeho vykurovaní.  Náklady na teplo boli v rokoch 2009-2013 od 13.000.- do 16.000.-Eur. Po prvotnom zateplení povaly v roku 2014  predstavovali … Continued

O Michaľanoch trochu inak …

posted in: Aktuality | 0

Jednou z dobrých ľudských vlastností je schopnosť oceniť niečo, čo bolo vytvorené pre verejné dobro, k prospechu všetkým. Tí, ktorí sa najvýznamnejšou mierou o to niečo pričinili, pociťujú radosť a zadosťučinenie, že ich snaha nebola márna, ak ju ľudia vnímajú a prezentujú pozitívne. Áno, tých, ktorí … Continued

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu (umiestňovanie seniorov do zariadení) – informácia

posted in: Aktuality | 0

V súvislosti s rastúcim počtom starších ľudí odkázaných na pomoc iných sú príbuzní nútení  využívať možnosti  zabezpečenia starostlivosti o nich. V rámci zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z. z. existujú rôzne druhy sociálnej pomoci. Najčastejšie využívanými sú služby umiestnenia  do zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS), … Continued

1 2 3 4 11